Latest Entries

BIG IDEAS

BIG LOGO

In February I joined BIG (Bjarke Ingels Group) to help form the specialist group named BIG IDEAS. BIG IDEAS is an internal technology-driven special projects division, dedicated to the research, simulations and design development of smart small-scale architectural objects to provide non-standardized solutions often called for by BIGs unconventional design concepts. More info soon at BIG.dk

CITA.Studio

Citastudio_tore_banke_parametri_phd_450

I am happy to announce that I will teach part time at CITA.Studio this year. CITA.Studio is an International Master’s Programme at KADK with focus on digital (parametric) design and questions how computation is changing our spatial, representational and material cultures.

The PhD is online

PhD_afhandling_web_tore_banke_parametri_i_praksis

The defense is well over and the dissertation is now online. Please follow the menu above ‘Link to PhD’ or click here

PhD denfence on October 22nd, 2013

I am these days getting ready for the defence of my PhD ´Parametri i Praksis´ which will take place at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen, Denmark. The defence is public and will be held in Auditorium D3 between 13:00 and 16:00. Please drop by and feel free to bring your friends from both academia and practice. A short abstract (UK) / resume (DK) can be downloaded here. Looking forward to seeing you.kort_KADK

More info about the defence please look here

The birth of the Grasshopper

explicit_history_tore_banke_parametri

After starting up a chapter about parametric design I came across an installation file on my hard drive for Explicit History which was later known as Grasshopper. My curiosity made me install it right away which brought me back to the very beginning of visual programming in June 2008. The design was limited but great already back then. If you want to try it yourself the files are right here.

 

Radiation Simulation – (So far) best fit

The design tool is created in Grasshopper (for Rhino3d) and helps inform about ´so far best ´ design solutions in regard to keeping the solar radiation low. The key point about the tool is not to find one optimal design solution, but rather to inform the architect about the relation between form and solar exposure to help making early design decisions. The colored arrow & cross shows how the design is ´rated´ according to previous design solutions.

Want to be a digital toolmaker?

Check out the Tutorials Menu where you find a series of introductory tutorials for building your own parametric tools in Grasshopper.

 

ShadowPlay Workshop

Workshop for tredje års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole. I denne workshop blev de studerende udfordret til at undersøge hvordan parametriske redskaber (udviklet i Grasshopper) kunne bidrage til at udvikle komplekst vævede trækonstruktioner. Gennem fysiske modeller og tests blev træets egenskaber studeret, hvorefter erfaringer blev anvendt som aktivt drivende parametre for de digitale modelforsøg.

Lys & Skygge Simulering

Simple volumenmodeller anvendes i den tidligste designproces, for kreativt at kunne håndtere den store kompleksitet en bygning indeholder. I denne fase træffes der afgørende beslutninger omkring den grundlæggende form, placering og orientering, hvilket har stor betydning for komforten i, og omkring bygningen. I det ovenstående redskab anvendes information om solens lokale placering, til at informere omkring hvilke konsekvenser dette har for skygge på de omkringliggende udendørsarealer. Talværdierne beskriver hvor mange timer det enkelte område ligger i bygningens selvskygge.

Første-Års-Gennemgang

Den 3. maj rundede projektet sit første år, og i den anledning blev der afleveret en omfattende rapport, som blev forsvaret med en endelig præsentation den 31. august. De involverede samarbejdsparter var her indbudt til en diskussion om det afleverede materiale og fremtidige fokusområder. De deltagende var:

Mette Thomsen (CITA), Kasper Guldager (GXN/3XN), Mikkel Kragh (Arup), Martin Tamke (CITA), Anne Iversen (Esbensen) samt kollegaer fra tegnestuen og Akademiet.

Lamelkoncept // Optimal vinkling

De tidlige designbeslutninger bygger ofte på intuition og tidligere erfaringer. I situationer hvor byggeprojektet ligger på fjerne geografiske breddegrader kan det være vanskeligt og tidskrævende at få forståelse for relationen mellem form og solens indstråling. Ovenstående eksempel viser et redskab, der informere om optimale vinkling af et lamelsystem, i forhold til lamellernes individuelle orientering.

Facade design // Selvskygge simulering

Project Bayer Office Tower // Massing from Tore Banke on Vimeo.

Solens direkte og diffuse stråling simuleres i forhold til bygningsvolumenet og facadeelementet.

Project Bayer Office Tower // Facadedesign from Tore Banke on Vimeo.

Dagslysfaktor simulering med BRS Vinkelmåler

 

Dagslysfaktor simulering // Facadedesign from Tore Banke on Vimeo.

BRS dagslys vinkelmåleren er nok den mest udbredte grafiske værktøjer til udregning af dagslysfaktoren. Vinkelmåleren kan anvendes ved forskellige himmeltyper, og forskellige vindueshældninger. BRS vinkelmåleren består af to dele. Én til at måle hvor stor en del af himlen der er synlig (himmelgrænseplanet), og én til at undersøge vinduesåbninger i det horisontale snit. Tidligere blev denne særdeles præcise metode anvendt til kun at undersøge enkelte udvalgte punkter i en bygning. Her har den måske igen fået nyt liv.

 

Dagslysfaktor simulering

Dagslysfaktor simulering // Volumenstudier from Tore Banke on Vimeo.

Ovenstående video viser et redskab der simulerer dagslysfaktoren for en bygningsmodel. Beregningerne bygger på valide tommelfingerregler, hvor input som gulv til lofthøjde, rumbredde og det tilgængelige himmelgrænseplan giver mulighed for at forudsige om dagslysfaktoren overstiger en faktor på 2 %. Ved at anvende disse variable parametre, kan der arbejdes med en dynamisk og simpel model og samtidigt have direkte feedback om dagsforholdene.

Protected: Energirigtigt højhusbyggeri i Mumbai

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Balkon design

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Woven Wood Workshop

Digital fabrication introduces new links between design, manufacture and craft. As design becomes increasingly informed by computation we enter a practice that can engage with increased levels of complexity. In this workshop we explored the intersection between digital design strategies and designing for material performance. Working with woven wood structures we investigated how self-bracing wood structure can lead to new structural systems. We worked with parametric digital design tools (Grasshopper) as a means of developing these structures: their pattern logic, their structural systems and their spatial expression.